Regulamin

Regulamin sklepu internetowego drukarniawinternecie.pl

ZAKUPY

1. Zamówienia przyjmowane są za pomocą wypełnionego formularza wraz z koszykiem zakupów.

2. Stroną dokonującą zakupów musi być pełnoletnią osobą fizyczną lub osobą prawną.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień, oraz z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez prawidłowe wypełnienie formularza.

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane.

6. Po otrzymaniu zamówienia, potwierdzamy poprzez e-mail przyjęcie zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zawiera wyszczególnienie zamówionych towarów wraz z ich ceną oraz informację o kosztach wysyłki.

7. Sklep internetowy firmy Poland Print zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen towarów oraz modyfikowania oferty sklepu. Przedstawiony w sklepie asortyment nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Prezentowane w sklepie ceny są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

8. Złożone zamówienie jest równoznaczne z upoważnieniem dla właściciela sklepu internetowego firmy Poland Print do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

9. Na zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT, zakupiony towar jest objęty gwarancją producenta.

10. Z chwilą przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

11. Klient jest zobowiązany do rzetelnego i zgodnego z stanem faktycznym wypełniania formularza zamówienia, w przypadku błędnego lub nieprawidłowego wypełnienia wszystkie koszty wynikłe z tego tytułu ponosi kupujący Klient.

12. Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres rzeszow@poland-print.com. Zamówienie jest anulowane, wtedy gdy Klient uzyska informację, że wiadomość od Klienta doszła i zamówienie zostało anulowane. W innym przypadku Klient zostanie obciążony podwójnymi kosztami związanymi z przesyłką:
ze sklepu do Klienta i od Klienta do sklepu.

WYSYŁKA i REKLAMACJE

1. Sklep drukarniawinternecie.pl wysyła zamówione produkty za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Wysyłka możliwa jest tylko na terenie Polski.

2. Wszystkie przesyłki są starannie zapakowane.

3. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone od uszkodzenia i zaginięcia.

4. Z przesyłką dostarczana jest faktura VAT - stanowiąca podstawę do zwrotu lub gwarancji.

5. Zamówiony towar wysyłamy w ciągu 2-3 dni roboczych od daty zamówienia. W przypadku braku towaru w magazynie czas oczekiwania wynosi około 2 tygodni. Proszę o zrozumienie, iż ze względu na szeroką ofertę sklepu drukarniawinternecie.pl nie jesteśmy w stanie posiadać wszystkiego na magazynie.

6. Przy zamówieniach zawierających klika lub kilkanaście pozycji zamówienie zostanie wysłane po skompletowaniu całego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.

7. Koszty przesyłki pokrywane są przez Klienta, chyba że strony ustalą inaczej.

8. W dniu wysyłki towaru Klient jest informowany o tym fakcie poprzez wiadomość e-mail.

9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki za pobraniem bez wcześniej potwierdzonej rezygnacji z zamówienia koszty z tego tytułu ponosi Klient.

10. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić czy opakowanie z towarem jest oryginalnie zapakowane. W przypadku gdy paczka jest otwarta lub w widoczny sposób uszkodzona, należy spisać w obecności kuriera protokół szkody (odpowiedni druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej) i nie odbierać przesyłki oraz niezwłocznie skontaktować się ze sklepem drukarniawinternecie.pl .

11. Po odbiorze nieuszkodzonej przesyłki należy otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy towary nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół reklamacyjny i natychmiast skontaktować się ze sklepem drukarniawinternecie.pl. (Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie zawartości przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt firmie kurierskiej i zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu. Kurier ma obowiązek przyjechać do Państwa i spisać protokół na zgłoszoną przez Państwa szkodę. Wszelkie reklamacje do firmy przewozowej, wg prawa przewozowego, mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni od chwili odbioru przesyłki. Po tym terminie reklamacje związane z uszkodzeniem towaru nie będą rozpatrywane.)

Uwaga!

W przypadku uszkodzenia zawartości przesyłki protokół reklamacyjny spisany w obecności kuriera jest jedyną podstawą do uznania ewentualnych reklamacji. Druk reklamacyjny posiada przy sobie kurier firmy przewozowej.

12.W przypadku reklamacji wadliwy towar należy zapakować w oryginalne opakowanie wraz ze wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie, (instrukcje, przewody) dołączyć kopię otrzymanej faktury oraz pisemny opis reklamacji i odesłać na własny koszt do sklepu drukarniawinternecie.pl. W przypadku braku oryginalnego opakowania lub innych elementów drukarniawinternecie.pl może odmówić uwzględnienia reklamacji i zastrzega sobie prawo odesłania reklamowanych elementów do Klienta na jego koszt.

13. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie.

14. Po uznaniu reklamacji reklamowany towar zostanie wymieniony na nowy, naprawiony lub Klientowi zostaną dostarczony nowe komponenty.

PŁATNOŚCI

1. W sklepie drukarniawinternecie.pl istnieje możliwość płatności przelewem w systemie platnosci.pl.

2. W przypadku opłaty przelewem , wysyłka towaru następuję po zaksięgowaniu opłaty. Koszt opłaty za transport wynosi w tym przypadku 15 PLN. Dane do przelewu są identyczne jak dane Sprzedawcy tj:

F.H.U. AS Andrzej Sura

ul. Reformacka 6

35-026 Rzeszów

Konto bankowe: mBank 25 1140 2004 0000 3902 3418 7348

w tytule proszę o podanie numeru zamówienia.

3. Istnieje także możliwość płatności gotówką w siedzibie naszej firmy - po wcześniejszym uzgodnieniu tej formy płatności.

ZWROTY

1. Klient może dokonać zwrotu towaru w terminie 10 dni od daty dostarczenia produktu (zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów...) pod warunkiem, że jest nie uszkodzony, oryginalnie zapakowany wraz z kompletem dokumentacji i akcesoriów oraz nie nosi śladów eksploatacji. Do zwracanego produktu niezbędna jest kopia faktury dostarczonej wraz z przesyłką.

2. Od umowy odstąpić może jedynie Klient mający status konsumenta w myśl art. 22[1] kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Pełen zwrot pieniędzy za towar (nie zwracamy kosztów przesyłki) będzie uznany w przypadku odesłania pełnowartościowego towaru (na koszt Klienta) wraz z numerem własnego rachunku bankowego na który zwrot ma być wykonany oraz czytelnie podpisaną imieniem i nazwiskiem fakturą korygującą wraz z datą złożenia podpisu.

4. Gwarantujemy zwrot kwoty wartości produktu, koszty opakowania i wysyłki towaru ponosi Klient i nie podlegają one zwrotowi.

3. Zwrot pieniędzy następuje tylko w formie przelewu po otrzymaniu zwrotu towaru wraz z w/w dokumentami.

4. W przypadku wysłania towaru w stanie nie nadającym się do dalszej sprzedaży zwrot zostanie odesłany do Klienta na jego koszt. Należy zabezpieczyć odsyłany produkt starannie. Produkt musi być zwrócony w takim stanie w jakim został dostarczony. Tylko produkty nieuszkodzone w transporcie zwrotnym mogą być kwalifikowane do procedury zwrotnej.

5. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wszystkie dane, które Klienci przesyłają za pomocą formularzy sklepu drukarniawinternecie.pl, są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Dane te nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień lub reklamacji.

Kupujący ma na żądanie pełne prawo wglądu, poprawienia lub usunięcia swoich danych z bazy sklepu drukarniawinternecie.pl zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Złożenie zamówienia w sklepie drukarniawinternecie.pl oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję Klienta.

Dyspozycję taką należy przesłać na adres e-mail: rzeszow@poland-print.com lub pocztą tradycyjną na adres firmy „As”.

W przypadku gdy Klient nie zadysponuje usunięcia swoich danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub przesłania dyspozycji usunięcia.Strona sklepu internetowego drukarniawinternecie.pl należy do firmy:

F.H.U. AS Andrzej Sura

NIP 795-110-07-85, REGON: 651546404

35-026 Rzeszów, ul. Reformacka 6

tel. +48 17 852 02 51, tel. kom. 600 14 00 48

e-mail: rzeszow[małpa]poland-print.com

© 2012 Drukarnia w Internecie. Wszelkie prawa zastrzeżone